რეისი

გამოფრენა

  ჩამოფრენა

  სტატუსი

EXSHR0494
03/05/2017
06/05/2017
საწყობშია
EXSHR0493
28/04/2017
02/05/2017
საწყობშია
EXSHR0492
26/04/2017
29/04/2017

გამოფრინდა

EXSHR049123/04/2017
28/04/2017
ჩამოფრინდა