უსაფრთხოების პოლიტიკა 

უსაფრთხოების პოლიტიკა აღწერს პროცესებს "Express-Shop.Ge"-ის მიერ თქვენი ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენებისა და მისი გამჟღავნების შესახებ. 

საიტზე რეგისტრაციისათვის საჭიროა შემდეგი მონაცემების სწორად მითითება:


ელ.ფოსტა და პაროლი: საჭიროა, რათა გაიაროთ საიტზე ავტორიზაცია.

სახელი, გვარი, პირადი ნომერი/პასპორტის ნომერი, ტელეფონის ნომერი: ეს მონაცემები საჭიროა, რათა სწორად მოვახდინოთ მომხმარებლის იდენტიფიკაცია და საჭიროების შემთხვევაში დავუკავშირდეთ მას. 

ქალაქი და მისამართი: საჭიროა, რათა განხორციელდეს პროდუქტის მიწოდება.


ინფორმაციის გავრცელება 

ჩვენ თქვენი ნებართვის გარეშე არ ვუმხელთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას მესამე მხარეს, თუმცა უფლებას ვიტოვებთ ელ.ფოსტასა და საიტზე მითითებულ მობილურის ნომერზე გამოგიგზავნოთ სხვადასხვა ინფორმაცია ჩვენი სიახლეების, ინტერნეტ–პროექტების, ცვლილებების, შეთავაზებებისა და აქციების შესახებ. თქვენს შესახებ ინფორმაცია, შეიძლება გამოვიყენოთ სტატისტიკისათვის..უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა

თქვენი პროფილის შესახებ ინფორმაცია დაცულია თქვენს მიერ შერჩეული პაროლითა და პირადი ელექტრონული ფოსტით. "Express-Shop.Ge"-ის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს გასცეს თქვენი ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანოებზე, თუ ამას მოქმედი საქართველოს კანონდებლობა მოითხოვს.


თქვენი გადაწვეტილება

საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით უსაფრთხოების პოლიტიკის წესებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გთხოვთ ნუ გამოიყენებთ ვებსაიტის მომსახურებას.


ცვლილებები უსაფრთხოების პოლიტიკაში 

"Express-Shop.Ge" იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს დაარედაქტიროს და შეცვალოს უსაფრთხოების პოლიტიკა, თუმცა ამის შესახებ აუცილებლად ეცნობება ვებსაიტის მომხარებელს ელ.ფოსტზე გაგზავნილი წერილის ან უშუალოდ ვებსაიტის საშუალებით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით: info@Express-Shop.Ge